Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH SAREMCO HÀN QUỐC, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GỖ.

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 502043000136, ngày cấp: Chứng nhận lần đầu ngày 10 tháng 9 năm 2010.

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô 26A, Đường số 9, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam. (thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức).

- Dự án đầu tư ngừng hoạt động từ năm 2012.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

Nhà đầu tư: SAREMCO KOREA CO., LTD, giấy phép kinh doanh số 602-81-50474, cấp ngày 25 tháng 11 năm 2009 tại Hàn Quốc; trụ sở chính tại: Haeyang Bldg.6F. # 87-5, 4 Ga Jungang - dong, Jung-gu, Busan, Korea.

Đại diện bởi: Ông KIM KILJOO, chức vụ Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Công ty; quốc tịch Hàn Quốc, sinh ngày 01 tháng 3 năm 1964, hộ chiếu số BS2712268 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 24 tháng 8 năm 2007; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Geoje Cha Huyundai Hometown Apt 103-1002, #1481, Geoje -dong, Yeonje -gu, Busan, Korea; chỗ ở hiện nay: Geoje Cha Huyundai Home Town 103-1002, #1481, Geoje -dong, Yeonje -gu, Busan, Korea.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

            - Tên tổ chức kinh tế: CÔNG  TY TNHH SAREMCO HÀN QUỐC, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số 502043000136 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An chứng nhận lần đầu ngày 10 tháng 9 năm 2010. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 26A, Đường số 9, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam.

            - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông CHOI SUNG RYUL, quốc tịch Hàn Quốc, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1959, hộ chiếu số M07902297 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 09 tháng 10 năm 2009; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Lầu 6, Haeyang B/D, 87-5, Chungang-dong, Chung -Gu, Busan, Korea; chỗ ở hiện nay: Lầu 6, Haeyang B/D, 87-5, Chungang-dong, Chung -Gu, Busan, Korea.   

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

            - Tên cơ quan: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

            - Địa chỉ cơ quan: Số 65B, đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam

            - Điện thoại: +84 272 3825446; email: khoahh@longan.gov.vn

5. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

            - Họ tên: Ông Huỳnh Hữu Khoa

            - Chức danh: Chuyên viên

            - Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

            - Địa chỉ: Số 65B, đường Châu Văn Giác, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam

            - Điện thoại: +84 272 3825446; email: khoahh@longan.gov.vn

         Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
Số lượt đọc: 1229 Cập nhật lúc: 13/08/2018 10:48:00

Tin khác
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ