Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH QUALISERVICE, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

Dự án “Tư vấn dịch vụ kỹ thuật về chất lượng nông lâm thủy sản

4.1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Dự án Tư vấn dịch vụ kỹ thuật về chất lượng nông lâm thủy sản

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP:   571043000007

- Ngày cấp lần đầu:    24/01/2002

- Địa điểm thực hiện dự án: 188/54, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: 24/01/2002 (Thời điểm đoàn đến kiểm tra)

4.2 Thông tin về nhà đầu tư:

Họ tên: PHILLIPPE SERENE Giới tính:  Nam

Địa chỉ thường trú: 01 rue du chant des vagues, 34200 SETE, Pháp

4.3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH QUALISERVICE.

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: 571043000007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày: 24/01/2002

- Địa chỉ trụ sở chính: 188/54, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ cơ quan: 17 Trần Bình Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 3 830235       Email:sokhdt@cantho.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Tăng Quốc Cường

- Chức danh: Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ: 17 Trần Bình Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - Điện thoại: 02923.830 630       Email:sokhdt_phtktdn@cantho.gov.vn

Hoặc

- Họ tên: Nghiêm Thị Thanh Trúc

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ: 17 Trần Bình Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - Điện thoại: 02923.830 630       Email:sokhdt_phtktdn@cantho.gov.vn

   Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 950 Cập nhật lúc: 27/09/2018 16:06:00

Tin khác
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ