Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT LOVEBREAD, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Dự án “Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt Lovebread tại Cần Thơ

1.1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt Lovebread tại Cần Thơ

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP:   57112000023

- Ngày cấp lần đầu:    21/09/2009

- Địa điểm thực hiện dự án: 154A2 Trần Quang Diệu, P.An Thới, Q.Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: 28/12/2016 (Thời điểm đoàn đến kiểm tra)

1.2. Thông tin về nhà đầu tư:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT LOVEBREAD.

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: Giấy phép đầu tư số 664/GP-HCM ngày 25/06/2004, các giấy phép điều chỉnh số 664/GPĐC-HCM ngày 24/12/2004 và số 664/GPĐC1-HCM ngày 15/06/2006, các giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư: số 664/GCNĐC2/41/1 ngày 01/12/2008 và số 664/GCN ĐTC/41/1 ngày 05/02/2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Địa chỉ trụ sở: 520/82B, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT LOVEBREAD

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: Giấy phép đầu tư số 664/GP-HCM ngày 25/06/2004, các giấy phép điều chỉnh số 664/GPĐC-HCM ngày 24/12/2004 và số 664/GPĐC1-HCM ngày 15/06/2006, các giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư: số 664/GCNĐC2/41/1 ngày 01/12/2008 và số 664/GCN ĐTC/41/1 ngày 05/02/2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp.

- Địa chỉ trụ sở chính: 520/82B, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ cơ quan: 17 Trần Bình Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292 3 830235       Email:sokhdt@cantho.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Tăng Quốc Cường

- Chức danh: Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ: 17 Trần Bình Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - Điện thoại: 02923.830 630       Email:sokhdt_phtktdn@cantho.gov.vn

Hoặc

- Họ tên: Nghiêm Thị Thanh Trúc

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

- Địa chỉ: 17 Trần Bình Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ - Điện thoại: 02923.830 630       Email:sokhdt_phtktdn@cantho.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 1012 Cập nhật lúc: 27/09/2018 16:06:00

Tin khác
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ