Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH KJM Industries (Việt Nam), liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Dự án thành lập Công ty TNHH KJM Industries (Việt Nam).

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP:Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000223do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chứng nhận lần đầu ngày 28/6/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 28/10/2014.

- Ngày cấp lần đầu: 28/6/2013.

- Mục tiêu và quy mô của dự án: Sản xuất, gia công va li, ba lô, túi xách các loại với quy mô: 1.500.000 sản phẩm/năm.

- Địa điểm thực hiện dự án đồng thời là trụ sở chính: Thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Diện tích mặt bằng thuê để sử dụng: 1.683 m2.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: Năm 2016.

- Lý do dự án ngừng hoạt động: chấm dứt hoạt động đầu tư tại địa điểm đăng ký không rõ lý do.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư thứ nhất: Tên doanh nghiệp/tổ chức: KJM Industries Ltd; Giấy phép thành lập số: 753489, chứng nhận đăng ký kinh doanh số 32144876-000-04-13-5 cấp tại Hồng Kông vào ngày 11/4/2001, thay đổi ngày 28/01/2002; Địa chỉ trụ sở chính: Unit 1&2, 22/F, Laws Commercial Plaza, 788 Cheung Shawan RD, Kowloon, Hồng Kông, Trung Quốc.

- Nhà đầu tư thứ hai: Ông Đỗ Xuân Dũng, sinh ngày 25/11/1976, quốc tịch: Việt Nam, chứng minh nhân dân số 031049961 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 05/3/2009, địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại: Thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế:Công ty TNHH KJM Industries (Việt Nam).

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: Giấy chứng nhận đầu tư số 021022000223do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòngchứng nhận lần đầu ngày 28/6/2013, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 28/10/2014.

- Địa điểm thực hiện dự án đồng thời là trụ sở chính: Thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225)3842614   Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Kim Oanh 

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Địa chỉ:Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng - Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225)3841008   Email: nguyen.kimoanh@haiphong.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 581 Cập nhật lúc: 20/11/2018 10:12:00

Tin khác
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ