Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Dự án khoa học kỹ thuật Looklive Việt Nam, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án: Dự án khoa học kỹ thuật Looklive Việt Nam.

- Địa điểm thực hiện dự án: Số 56 đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời điểm ngừng hoạt động dự án: Từ năm 2017 đến nay.

2. Thông tin về Nhà đầu tư

Nhà đầu tư thứ nhất: Ông MA TENG; Sinh ngày: 02/04/1989; Quốc tịch: Trung Quốc; Hộ chiếu số: E32696807 do Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 15/11/ 2013;

Địa chỉ thường trú: 1108-550, số 12 đoạn, đường Hải Long, khu Long Thành, thành phố Triều Dương, tỉnh Niêu Linh, Trung Quốc.

Nơi ở hiện tại: 1108-550, số 12 đoạn, đường Hải Long, khu Long Thành, thành phố Triều Dương, tỉnh Niêu Linh, Trung Quốc

Nhà đầu tư thứ hai: Bà LIU LI HUA; Sinh ngày: 25/09/1971; Quốc tịch: Trung Quốc; Hộ chiếu số: E67623823 do Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 03/02/ 2016;

Địa chỉ thường trú: Số 2503 đơn nguyên 3, Toà 1, số 68 đường Tình Lữ Trung, khu Hương Châu, Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Nơi ở hiện tại: Số 3004, toà nhà 160, trung tâm Hoà Phát Thế Kỷ, đường Xương Thịnh, khu Hương Châu, Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Nhà đầu tư thứ ba: Ông LI PING; Sinh ngày: 21/08/1986; Quốc tịch: Trung Quốc; Hộ chiếu số: E33940500 do Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 17/12/ 2013.

Địa chỉ thường trú: Hợp tác xã Gia Kiều, huyện Thất Khê, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Nơi ở hiện tại: Hợp tác xã Gia Kiều, huyện Thất Khê, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

3. Thông tin về cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Tầng 5, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0203 3835687; Fax: 0203 3838071.

Thông tin về người liên hệ của cơ quan đăng ký đầu tư:

Họ và tên: Trần Thị Thanh Tâm; Chức vụ: Phó Trưởng phòng; Đơn vị: Phòng Kinh tế đối ngoại; Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Tầng 5, Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh; Địa chỉ email: tamdpi11@gmail.com; Số điện thoại: 0912638388.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 456 Cập nhật lúc: 20/11/2018 16:39:00

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ