Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV TBO Vina, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP: 322043000313

- Ngày cấp lần đầu: 18 tháng 7 năm 2014

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô N, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Daewon Đà Nẵng).

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: 21 tháng 7 năm 2018.

- Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có): Nợ lương người lao động, nợ tiền bảo hiểm xã hội, nợ nộp phạt cho Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, nợ tiền thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Daewon Đà Nẵng, nợ tiền hợp đồng bảo vệ, vv; chủ sở hữu, người đại diện pháp luật Ông Kim Sang Bong đã xuất cảnh về nước từ ngày 12 tháng 7 năm 2018.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: Kim Sang Bong  Giới tính: Nam.

Chỗ ở hiện tại: 6 Nangok-ro 74-gil, Gwanak-gu, Seoul, Hàn Quốc

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ……………………………

 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức:

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: .....................................................................................................................

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:..........................................

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ………….

 

(Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì khai lần lượt thông tin của từng nhà đầu tư như trên)

 

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH MTV TBO Vina.

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: 322043000313 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng cấp lần đầu ngày: 18 tháng 7 năm 2014.

 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô N, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Daewon Đà Nẵng).

 

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

- Địa chỉ cơ quan: Tầng 30, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú

- Điện thoại: 0236.830.015     Email: Diepza@danang.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Chiến Thắng

- Chức danh: Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư

- Đơn vị công tác: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

- Địa chỉ: Tầng 30, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú

- Điện thoại: 0236.810.422     Email: thangnc@danang.gov.vn


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 595 Cập nhật lúc: 26/11/2018 10:29:00