Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Du thuyền Hạ Long AQUA-RHUM, liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Công ty TNHH MTV Du thuyền Hạ Long AQUA RHUM.

- Mã số dự án/Số GCNĐT/Số GP: 33/QN; 33A/GP-QN; 221.043.000.129

- Ngày cấp lần đầu: 17/5/2002

- Địa điểm thực hiện dự án: Tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng, thành phố  Ha long.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: năm 2015

- Lý do dự án ngừng hoạt động (nếu có): Nhà đầu tư không thông báo ngừng hoạt động, cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: ……………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: …………….Email: …………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty TNHH Air Wave Industrial.

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: 382317. Ngày cấp: 12/4/2000. Cơ quan cấp: British Virgin Island.

Địa chỉ trụ sở: PO Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Island.

Điện thoại: …………Fax: …………… Email: ……… Website: ………….

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: Công ty TNHH MTV Du thuyền Hạ Long AQUA-RHUM.

- Mã số doanh nghiệp/số GCNĐT/Số quyết định thành lập: 33/QN; 33A/GP-QN; 221.043.000.129 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày: 17/05/2002.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 486, phố Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thị xã Cẩm Phả (nay là thành phố Cẩm Phả).

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ cơ quan: Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0333835693    Email: skhvdt@quangninh.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Đào Thị Thanh Huyền

- Chức danh: Phó trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại:: 0333835693/0936879496   Email: thanhxuan77@gmail.com


Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 515 Cập nhật lúc: 20/12/2018 15:57:00