Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong buổi làm việc về ĐTNN tại Hải Phòng
Ngày 25/1/2019, tại TP. Hải Phòng, đoàn công tác Chính phủ do Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì,, đã có buổi làm việc với một số cơ quan liên quan về công tác thu hút sử dụng đầu tư nước ngoài (ĐTNN).

Phát biểu tại Buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như vai trò của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN. Đồng thời,  Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo một số nội dung, giải pháp quan trọng  nhằm thu hút, sử dụng hiệu và chất lượng ĐTNN; cũng như một số vấn đề cần nghiên cứu, thảo luận để giúp hoàn thiện Đề án 'Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030'.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Đề án trên đã được hình thành, xây dựng trên cơ sở các báo cáo đánh giá tình hình thu hút và sử dụng ĐTNN của 11 Bộ và cơ quan ngang Bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã phối hợp với các Bộ liên quan quan tổ chức 04  hội thảo về những vấn đề nổi bật trong thu hút và sử dụng ĐTNN: ưu đãi đầu tư, chuyển giá; lao động; chuyển giao công nghệ và tranh chấp đầu tư quốc tế để có thể và xây dựng.  Đồng thời,  phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xây dựng đề cương và góp ý hoàn thiện “Báo cáo một số khuyến nghị về Chiến lược thu hút ĐTNN thế hệ mới 2020 - 2030” và “Báo cáo đánh giá khung chính sách về đầu tư Việt Nam” năm 2018, làm các tài liệu tham khảo quan trọng cho Đề án.

Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Ban cán sự đảng Chính phủ cho ý kiến về Đề án. Sau Hội nghị 30 năm thu hút ĐTNN tại Việt Nam, Bộ có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả Hội nghị và tiếp thu ý kiến góp ý Đề án vào tháng  9/2018. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ  cũng chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các Bộ, ngành và một số địa phương để góp ý cho Đề án nêu trên và đã chỉ đạo tiến hành khảo sát thực tế tại một số địa phương tiêu biểu như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh để có thêm thông tin, kiến thức thực tiễn nhằm hoàn thiện Đề án....

Tại Buổi làm việc, đại diện Thành phố Hải Phòng cũng trình bày và giới thiệu những thành công trong thu hút vốn FDI,  tình hình sử dụng và định hướng thu hút FDI của địa phương trong thời gian tới; cũng như có tham luận nhằm góp ý hoàn thiện Đề án.

 Cục ĐTNN

 


Số lượt đọc: 4287 Cập nhật lúc: 25/01/2019 15:50:00