Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị Tham vấn định hướng hoàn thiện thể chế và chính sách ĐTNN
Hội nghị “Tham vấn định hướng hoàn thiện thể chế và chính sách đầu tư nước ngoài” (ĐTNN), diễn ra vào chiều 14/2/2019 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương; dưới sự chủ trì của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và nhiều bộ, ngành, địa phương; cơ quan, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp FDI.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh giá cao vai trò của công tác ĐTNN trong phát triển kinh tế - xã hội trong 30 năm qua.

Theo đó, việc mở cửa thu hút ĐTNN vào cuối năm 1987 là một quyết sách lịch sử, thể hiện tư duy, quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước trong quan hệ  kinh tế đối ngoại, huy động nguồn lực nước ngoài, cũng với nguồn lực trong nước để phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.  Qua 30 năm, ĐTNN đã có sự đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam; góp phần xóa bỏ thế bao vây cấm vận, bình thường hóa quan hệ với các nước và tổ chức quốc tế, thúc đẩy tiến trình hội nhập.

Tuy nhiên niện nay, nhiều bất cập trong công tác ĐTNN cần tháo gỡ, như: Định hướng chính sách FDI giai đoạn tới làm sao để thu hút ĐTNN chọn lọc, khắc phục được các vấn đề tồn tại và đóng góp của đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả hơn nữa; trong đó có một số vấn đề  quan trọng: Giải pháp thúc đẩy liên kết FDI với trong nước? Mục tiêu liên kết? Cách thức tăng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT)?  Giải pháp cụ thể để phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng, thu hút gắn với khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên môi trường? bCần có chính sách gì để khuyến khích đầu tư mở rộng?...

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, đến nay cả nước có 27.463 dự án ĐTNN còn hiệu lực, với  tổng vốn đăng ký khoảng 342,8343 tỷ USD và tổng vốn thực hiện hơn 192 tỷ USD. Tỷ trọng vốn ĐTNN trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội duy trì ở mức khoảng 18-25% trong giai đoạn 1991 - 2018.

Báo cáo 2017 của Tổ chức thương mại và phát triển LHQ (UNTAD) đánh giá Việt Nam nằm trong Top 12 quốc gia thành công nhất về thu hút ĐTNN.

Cùng với nhiều thành quả quan trọng trong công tác ĐTNN: như góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, tăng nguồn thu ngân sách, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường thế giới…Cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, việc thu hút và sử dụng ĐTNN thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Trong khi đó, bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước đang đặt ra những cơ hội và thách thức mới đối với việc thu hút và sử dụng ĐTNN trong giai đoạn tới. Cuộc ách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển công nghệ, nguồn nhân lực... Vì vậy, việc phải có định hướng khung chính sách, thể chế về ĐTNN trong tình hình mới là vô cùng cấp thiết.

Thực hiện yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng ĐTNN đến năm 2030”…

Tại Hội nghị,  qua các  ý kiến đóng góp về thu hút đầu tư FDI trong bối cảnh mới  được các đại biểu nêu ra; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  cùng các bộ, ngành ghi nhận và tiếp thu nhằm hoàn thiện Đề án trình Bộp Chính trị.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chia sẻ nhiều vấn đề đặt ra trong thu hút, sử dụng FDI trong giai đoạn tới nhằm phát triển bền vững đô thị, khuyến khích chuyển giao công nghệ, trình độ quản lý và sẵn sàng cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, logistics toàn cầu.

Việt Nam cần chuyển đổi phương thức tiếp cận FDI với “động cơ” chính là thu hút công nghệ cao, lao động chất lượng cao, chủ động thu hút FDI và phân cấp mạnh mẽ cho các chính quyền địa phương để thu hút các tập đoàn đa quốc gia “xây tổ”, chuyển tư duy thu hút đầu tư theo quy mô vốn sang tiêu chí dựa vào hiệu quả giá trị gia tăng của dòng vốn FDI. Việt Nam cần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số để tất cả các thành phần kinh tế được hưởng lợi và các chính sách cụ thể để liên kết FDI với khối doanh nghiệp trong nước.

Phó Thu tưởng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ Việt Nam nhất quán hoàn thiện thể chế chính sách để tăng cường thu hút FDI. FDI là bộ phận hữu cơ, thành viên tích cực của nền kinh tế và Việt Nam sẽ thực hiện hợp tác, đầu tư với các doanh nghiệp FDI./.

Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho biết, do tầm quan trọng của Đề án “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng ĐTNN đến năm 2030”, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Vương  Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án để trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết chuyên đề lần đầu tiên về FDI ĐTNN nhằm có những giải pháp mạnh mẽ, đột phá để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng ĐTNN, đặc biệt là gắn kết ĐTNN với Chiến lược phát triển KTXH 2021-2030.

Cục ĐTNN

Số lượt đọc: 4015 Cập nhật lúc: 18/02/2019 10:26:00