Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thông báo nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió số 05 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Ngày 04/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thông báo số 720/TB-SKHĐT về việc nộp hồ sơ đăng ký xét chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió số 05 tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký ban hành thông báo (hạn chót nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 16/4/2019).  

Các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án gửi về địa chỉ Văn phòng Phát triển kinh tế Ninh Thuận (thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại 0259.3891679, email: edo@ninhthuan.gov.vn

Đính kèm:

- Thông báo số 720/TB-SKHĐT ngày 04/3/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận.

- Mẫu I_1 Văn bản để nghị thực hiện dự án đầu tư.

- Mẫu I_2 Văn bản để nghị thực hiện dự án đầu tư.

- Trích bản đồ khu đất.

http://thongtindoanhnghiep.ninhthuan.org.vn
Số lượt đọc: 3404 Cập nhật lúc: 20/03/2019 13:55:00