Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, yêu cầu nhà đầu tư: Ông NGUYEN VAN KHANH liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GLASSWORKS.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000813. Ngày cấp lần đầu: 12/5/2010, thay đổi lần thứ ba ngày 01/7/2014.

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 10/2018.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân: Ông NGUYEN VAN KHANH

- Hộ chiếu số N7194317.

- Ngày cấp: ngày 11 tháng 3 năm 2013. Cơ quan cấp: Úc.

- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Station Strees Warwick farm NSW 2170, Úc.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GLASSWORKS.

- Số GCNĐKDN: 3602314217 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

- Địa chỉ cơ quan: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.61.3892378; Email: diza@diza.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Bà Lê Thị Thu Hương.

- Chức danh: Chuyên viên Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Địa chỉ: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 084.61.3891945; DĐ: 0949895584; Email:qldn@diza.vn;

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 736 Cập nhật lúc: 27/03/2019 14:17:00

Tin khác
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ