Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Nhiều đại biểu tham gia góp ý vào Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp
Cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; phù hợp với thông lệ đầu tư quốc tế cũng như tình hình thực tế tại Việt Nam…là một trong những mục tiêu chính hướng đến khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại Hội thảo tham vấn ý kiến góp ý Dự thảo trên.

Phát biểu tại buổi Hội thảo diễn ra chiều ngày 4/4/2019 tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Hà Nội). Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng ý kiến của các đại biểu, kể cả những ý kiến mang tính phản biện. Qua đó, Bộ sẽ ghi nhận và tiếp thu đầy đủ những đóng góp quan trọng để nghiên cứu, nhằm áp dụng trong quá trình hoàn thiện Dự thảo…

Bên cạnh đó, đại điện Vụ Pháp chế  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giới thiệu tới các đại biểu là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm; các luật sư, nhà đầu tư; đại điện Văn phòng Quốc hội, Chính phủ; Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổng công ty, tập đoàn cùng sở, ban ngành một số địa phương liên quan tham dự Hội thảo về 14 nội dung quan trọng của Dự thảo, cần tham khảo ý kiến đóng góp. Trong đó một số nội dung liên quan đến Luật Đầu tư, như:  phạm vi điều chỉnh và các khái niệm (vốn đầu tư đầu tư kinh doanh; ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện…); ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; về thủ tục, điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài…và nội dung liên quan đến Luật Doanh nghiệp, như: đơn giản hóa thành lập công ty; góp vốn vào công ty; mua bán sáp nhập doanh nghiệp…

Trên tinh thần khách quan thẳng thắn, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung thảo luận và đưa ra ý kiến phân tích, đánh giá tổng quát và chi tiết những bất cập đang tồn tại liên quan đến quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư; cũng như những giải pháp mang tính khả thi nhằm hoàn thiện các nội dung cụ thể trong Dự thảo đã được Vụ Pháp chế đưa ra xin ý kiến…


          Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải công khai  trên Trang thông tin điện tử của Bộ để cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến. Đồng thời, Bộ cũng tiến hành các cuộc hội thảo, nhằm tham vấn một cách rộng rãi những góp ý  từ phía những chuyên gia kinh tế, các luật sư, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan….tại một số địa phương.

 BK


Số lượt đọc: 13354 Cập nhật lúc: 05/04/2019 15:38:00