Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, yêu cầu nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TÁI SINH (SURE) VIỆT NAM liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: DỰ ÁN SẢN XUẤT ĐIỆN, PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ NƯỚC SẠCH của CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TÁI SINH (SURE) VIỆT NAM.

- Số Giấy chứng nhận đầu tư: 2135034771

- Chng nhn ln đầu: ngày 09 tháng 7 năm 2009; Chng nhn thay đổi ln th 2: gày 20 tháng 01 năm 2016

- Địa điểm thực hiện dự án: ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 04/2019

- Tình hình hoạt động thực tế của dự án: Căn cứ Kết luận kiểm tra số 656/KL-SKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư không có mặt tại trụ sở chính. Doanh nghiệp đã ngưng hoạt động, địa điểm thực hiện dự án khong có văn phòng làm việc, không có thiết bị máy móc, không có công nhân làm việc, không diễn ra hoạt động sản xuất tại địa điểm trên.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

- Nhà đầu tư th nht: Ông LOH TONG SOON; sinh ngày 29 tháng 10 năm 1955; quc tch Singapore;  h chiếu s E1684857A do Bộ Nội vụ Singapore cp ngày 31 tháng 5 năm 2010; địa ch thường trú ti 59 Walmer Drive, Singapore 555077; ch hin nay ti 59 Walmer Drive, Singapore 555077;

- Nhà đầu tư th hai: Ông PAUL T. PUTHENPUREKAL; sinh ngày 14 tháng 6 năm 1969; quc tch n Độ;  h chiếu s Z2327091 cp ngày 05 tháng 11 năm 2012 ti Manila-Philippine; địa ch thường trú ti Lot 14B, Blk.14 Nia Village, Tandang Sora, Quezon City, Philippine; ch hin nay ti Lot 14B, Blk.14 Nia Village, Tandang Sora, Quezon City, Philippine;

- Nhà đầu tư th ba: SSG WASTE2ENERGY PTY.LTD; Quyết định thành lp s 201424461E cp ngày 20 tháng 8 năm 2014 ti Singapore; tr s đăng ký ti 19; Keppel Road, #03-05 Jit Poh Building, Singapore 089058;

Đại din bi: Ông LOH TONG SOON; sinh ngày 29 tháng 10 năm 1955; quc tch Singapore;  h chiếu s E1684857A do Bộ Nội vụ Singapore cp ngày 31 tháng 5 năm 2010; địa ch thường trú ti 59 Walmer Drive, Singapore 555077; ch hin nay ti 9 Walmer Drive, Singapore 555077; chc v: Giám đốc.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TÁI SINH (SURE) VIỆT NAM., Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3701572057 do phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận lầ đầu ngày 09/07/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 05/02/2016; Địa chỉ trụ sở chính: ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan đăng ký đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ cơ quan: Tầng 4, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 06503.822926      Email: kinhtedoingoai@binhduong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Đỗ Vương Long

- Chức danh: Chuyên viên phòng Kinh tế đối ngoại

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ: Tầng 4, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 06503.822926 (602) Email: kinhtedoingoai@binhduong.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 506 Cập nhật lúc: 22/07/2019 10:44:00

Tin khác