Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Thái liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Xí nghiệp sản xuất tấm lợp tôn Hồng Thái

- Văn bản chấp thuận đầu tư số 1906/UBND-TN&TKQ.

- Ngày cấp lần đầu: 01/9/2006; Cơ quan cấp: UBND tỉnh Bắc Giang

- Địa điểm thực hiện dự án: Bãi Chợ, thôn Nghi Thiết, xã Hồng Thái huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 7/2018

- Lý do:  Tài sản trên đất của dự án đã bị Chi cục thi hành án dân sự huyện Việt Yên bán đấu giá phát mại cho Nhà đầu tư khác.

2. Thông tin về Nhà đầu tư:

- Tên Nhà đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Thái

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400332116 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/6/2004 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2010.

- Địa chỉ trụ sở chính: Phỗ Bãi Bò, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên Nhà đầu tư: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hồng Thái

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400332116 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/6/2004 và cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2010.

- Địa chỉ trụ sở chính: Phỗ Bãi Bò, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0240.3854.317

* Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Lương Đình Định

- Chức danh: PTP Hợp tác và Kinh tế đối ngoại

- Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại: 0204.3859.606

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
Số lượt đọc: 347 Cập nhật lúc: 22/07/2019 10:47:00

Tin khác