Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Dong - A Bestech liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất cảm biến nghịch nhiệt điện trở và linh kiện điện tử Dong - A Bestech

Mã số dự án: 6531687980

- Ngày cấp lần đầu: 06/4/2018; Cơ quan cấp: Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

-Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng số 4, tầng 3, lô I-3b-1, đường N6, Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 4/2018

- Lý do:  Công ty TNHH Dong - A Bestech không triển khai thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, cũng như không tiếp tục liên hệ để thực hiện các nội dung tại Biên bản làm việc với Ban quản lý

2. Thông tin về Nhà đầu tư:

- Tên Nhà đầu tư: Công tyTNHH Dong- A Bestech

- Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp: 110111-0555578 do Sở thuế Bucheon cấp ngày 01/01/1988

- Địa chỉ trụ sở: số 54, phường Samjeong, đường 518Songae, quận Ojeong, thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

- Điện thoại: +82 32675 0081

- Email: info@bestech.com

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăngký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: T2-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, Quận 9, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3736 0293

* Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: ông Hoàng Minh

- Chức danh: chuyên viên Phòng Xúc tiến đầu tư

- Đơn vị công tác: Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

            Trongthời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 287 Cập nhật lúc: 13/08/2019 15:39:00

Tin khác