Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH Daejung liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thôngtin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất sảnphẩm công nghệ cao - vật liệu tiên tiến Daejung

Mãsố dự án: 4300776583

- Ngày cấp lần đầu: 21/11/2017; Cơ quancấp: Ban quản lý Khu công nghệ caoThành phố Hồ Chí Minh

-Địa điểm thực hiện dự án: lô I-16-1,đường D15, Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, thành phố Hồ ChíMinh

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng11/2017

- Lý do:  Công ty TNHH Daejung không triển khai thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứngnhận đăng ký đầu tư đã cấp, cũng như không tiếp tục liên hệ để thực hiện cácnội dung tại Biên bản làm việc với Ban quản lý

2. Thông tin về Nhà đầutư:

- Tên Nhà đầu tư: Công ty TNHH Daejung

- Quyết địnhthành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã sốdoanh nghiệp: 410-81-82436 do Văn phòng thuế Seogwangju cấp ngày 30/7/2003

- Địa chỉ trụ sở: 117-15, Pyeongdong-ro803 beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju, Hàn Quốc

- Điện thoại: +82-62-944-1800

- Email: daij1810@nate.com

3. Thông tin liên hệcủa Cơ quan đăngký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: T2-3 Đường D1, KhuCông nghệ cao, Quận 9, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3736 0293

* Thông tin về người liên hệcủa Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: ông Hoàng Minh

- Chức danh: chuyên viên Phòng Xúc tiếnđầu tư

- Đơn vị công tác: Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

           Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liênlạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ đượcgiải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 240 Cập nhật lúc: 16/08/2019 15:05:00

Tin khác