Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty TNHH S&N Vina liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất cáp quang S&N Vina.

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô V9.1 Khu công nghiệp Thuận Thành III, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Thời điểm ngừng hoạt động dự án: Từ tháng 02 năm 2018 đến nay.

2. Thông tin về nhà đầu tư

Nhà đầu tư: Công ty TNHH S&N Vina

Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp số 2500555268 do phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/12/2015, Giấy chứng nhận đầu tư có mã số dự án 8713504575 do Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 03/12/2015.

Địa chỉ: Lô V9.1 KCN Thuận Thành III.

Người đại diện theo pháp luật: Joo Min

Sinh ngày: 29/01/1964; Quốc tịch: Hàn Quốc

Hộ chiếu số: M03777843 do Bộ ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 05/10/2009

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 103-107, 42-25 Cheomdanjungang-ro, 181 beon-gil, Gwangsan-gu, Gwangju, Hàn Quốc.

Chỗ ở hiện nay: KCN Thuận Thành III, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

3. Thông tin liên hệ của cơ quan đăng ký đầu tư

- Tên cơ quan: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh.

- Địa chỉ: Số 10 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: (84)222.3825.232

Thông tin về người liên hệ của cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Chu Đức Đạo.

- Chức danh: chuyên viên phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Đơn vị công tác: phòng Quản lý Doanh nghiệp.

- Địa chỉ: Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh – số 10 Lý thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Điện thoại: (84)222.3826.892

- Email: cddao.bqlckcn@bacninh.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.Số lượt đọc: 330 Cập nhật lúc: 19/08/2019 10:27:00

Tin khác