Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty AIPAC liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: AIPAC Việt Nam

- Mã số dự án: 7600954605

- Ngày cấp lần đầu: 01/12/2017

- Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm quản lý Điều hành Center 1, SaiGon Silicon City,  Lô I7, Khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

- Lý do:  Công ty AIPAC không triển khai thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp

2. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: AIPAC, INC

- Giấy phép thành lập số: 81-1117727

- Ngày cấp:      13/01/2016                             

- Cơ quan cấp: Văn phòng Bang California  

- Địa chỉ trụ sở: 44368 Old Warm Spring Blvd, Fremomt, CA 94538, Hoa Kỳ.      

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ cơ quan: T2-3 Đường D1, KhuCông nghệ cao, Quận 9, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3736 0293

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên:  ông Hoàng Minh

- Chức danh: chuyên viên Phòng Xúc tiến đầu tư

- Đơn vị công tác: Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh


Số lượt đọc: 413 Cập nhật lúc: 19/08/2019 14:26:00

Tin khác