Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư: Công ty KNT Asia liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: KNT Asia

- Mã số dự án: 2181385270

- Ngày cấp lần đầu: 03/07/2017

- Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng số 5, SaiGon Silicon City,  Lô I6, Khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

- Lý do:  Công ty KNT Asia không triển khai thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp

2. Thông tin về nhà đầu tư:

- Tên doanh nghiệp/tổ chức: Công ty KNT Asia INC

- Giấy phép thành lập số: C2273612

- Ngày cấp: 01/06/2017                      

- Cơ quan cấp: Văn phòng Bang California  

- Địa chỉ trụ sở: 39760 Eureka Dr, Thành phố Newark, CA 94560, Hoa Kỳ.          

3. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ cơ quan: T2-3 Đường D1, KhuCông nghệ cao, Quận 9, Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 3736 0293

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên:  ông Hoàng Minh

- Chức danh: chuyên viên Phòng Xúc tiến đầu tư

- Đơn vị công tác: Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 412 Cập nhật lúc: 19/08/2019 14:28:00

Tin khác