Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thành viên trong Tổ giúp việc đều có kinh nghiệm chuyên môn cao (ảnh minh họa)
Tổ Giúp việc cho Bản Quản lý Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư sẽ có 09 thành viên, bao gồm các cán bộ, chuyên viên có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm cho dự án.

Cụ thể, theo Quyết định số 01/QĐ-BQLDA được Giám đốc Ban Quản lý dự án Vũ Văn Chung ký ban hành ngày 05/03/2019, 09 thành viên trong Tổ giúp việc trực thuộc các Phòng, đơn vị của Cục Đầu tư nước ngoài bao gồm: Phòng Tổng hợp và Thông tin; Phòng Xúc Tiến đầu tư; Phòng Đầu tư nước ngoài, Phòng Đầu tư ra nước ngoài và Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc. Trong đó, ông Nguyễn Việt Cường - phó trưởng phòng Tổng hợp và Thông tin được phân công làm Tổ trưởng Tổ giúp việc.

Các thành viên còn lại theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ giúp việc dự án sẽ triển khai từng công việc cụ thể về tài chính, hậu cần, chuyên môn…nhằm thúc đẩy việc hoàn thành  Dự án Nâng cấp và phát triển hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài theo đúng tiến độ đề ra, bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2022./.


Số lượt đọc: 1010 Cập nhật lúc: 12/04/2019 08:43:00