Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Nhà thầu có năng lực sẽ tham gia dự án (ảnh minh họa)
Dự án Nâng cấp và Phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, được triển khai thực hiện dưới sự tài trợ của Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) từ đầu năm 2019 đang ở những bước chuẩn bị lựa chọn nhà thầu.

Với các mục tiêu của Dự án:  (1) Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xúc tiến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài;  (2)  tạo cơ sở cho việc xây dựng và thực thi chính sách về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài; (3) Triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thống thông tin Quốc gia khác; (4) Phát triển các công cụ tìm kiếm, phân tích thông tin hỗ trợ các nhà đầu tư và các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư và phát triển kinh doanh tại Việt Nam…Việc lựa chọn nhà thầu triển khai các đầu mục công việc chính, sẽ được Ban Quản lý Dự án thực hiện sớm, theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu và quy định pháp luật khác có liên quan.

Hiện nay Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự án đã được phê duyệt với 06 gói thầu, tương ứng với 06 nhà thầu dự kiến sẽ được lựa chọn trong thời gian tháng 06/2019. Dự án sẽ được thực hiện trong 04 năm (đến năm 2022), với tổng kinh phí hơn 6 triệu USD./.


Số lượt đọc: 895 Cập nhật lúc: 29/05/2019 12:52:00