Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu nhà đầu tư: AF GROUP,Inc liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: CÔNG TY TNHH AF GROUP VIỆT NAM.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 2123647305 đăng ký lần đầu ngày 05/05/2010, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 02/8/2019.

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô số 28A2, đường số 7 và Lô số 26A, đường Trung Tâm, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh (Thuê một phần nhà xưởng của Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn).

- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: tháng 10 năm 2019.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

- AF Group, Inc; Giấy phép thành lập số 16070065010; thành lập ngày 18/12/2013, ngày cấp 29/7/2016, nơi cấp: Mỹ;

- Địa chỉ trụ sở chính: 600 Putnam Pike, Suite 8, Greenville, RI 02828, Mỹ; số điện thoại: 401-757-3908; địa chỉ email: Klonergan@afgroupinc.com;    

- Đại diện bởi Ông John Mc Creadie Carroll; chức vụ: Chủ tịch; sinh ngày: 21/01/1946; quốc tịch: Mỹ; hộ chiếu số 427103738, ngày cấp: 17/7/2007, nơi cấp: Mỹ; địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện nay tại: 888, Tillinghast Rd., East Greenwich, RI, Mỹ; số điện thoại: 0019 783 190689; địa chỉ email: Klonergan@afgroupinc.com.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

- Công ty TNHH AF Group VietNam; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310007125, đăng ký lần đầu ngày 05/05/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 26/7/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô số 28A2, đường số 7 và Lô số 26A, đường Trung Tâm, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

- Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông Keith Bennett Lonergan; chức vụ: Chủ tịch công ty; sinh ngày: 21/7/1954; quốc tịch: Mỹ; hộ chiếu số: 485259134, ngày cấp: 16/06/2011, nơi cấp: Mỹ; địa chỉ thường trú tại: 300 Shippee Rd., East Greenwich, RI, Mỹ.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ cơ quan: Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38232576; Email: doanhnghiep.hepza@tphcm.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên:  Bà Nguyễn Võ Minh Thư

- Chức danh: Trưởng phòng

- Đơn vị công tác: Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38232576; Email: nvmthu.hepza@tphcm.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.
Số lượt đọc: 504 Cập nhật lúc: 05/03/2020 11:44:00