Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư: Pana-Bright Limited liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án: DỰ ÁN SẢN XUẤT GIẦY, DÉP KAI YANG VIỆT NAM (Mã số dự án: 2180701481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chứng nhận thay đổi lần thứ ba ngày 02/8/2016)

Mục tiêu dự án: Sản xuất và gia công các loại giầy, dép.
- Quy mô dự án: 4.000.000 sản phẩm/năm. 
Địa điểm thực hiện dự án: số 196 đường Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Diện tích đất sử dụng: 23.733,9 m2.
Tổng vốn đầu tư của dự án: 144.500.000.000 VND (một trăm bốn mươi bốn tỷ, năm trăm triệu đồng Việt Nam) tương đương 10.550.000 USD (mười triệu năm trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ); trong đó vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 43.825.000.000 VNĐ (bốn mươi ba tỷ tám trăm hai mươi lăm triệu đồng Việt Nam) tương đương 3.200.000 USD (ba triệu hai trăm nghìn đô la Mỹ).
Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau: góp bằng máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và tiền; số vốn góp 3.200.000 USD doanh nghiệp đăng ký góp đủ đến tháng 12/2007.
Thời hạn thực hiện dự án là 40 (bốn mươi) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư số 91/GP-HP ngày 15/8/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.
Tiến độ thực hiện dự án: Dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi Giấy phép đầu tư số 91/GP-HP ngày 15/8/2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng có hiệu lực. 
- Thời điểm dự án ngừng hoạt động: 30/9/2019.
- Lý do dự án ngừng hoạt động: Chủ doanh nghiệp rời khỏi doanh nghiệp không rõ lý do.

2. Thông tin về nhà đầu tư:

Pana-Bright Limited.

Giấy chứng nhận kinh doanh số 180503 do Chính quyền Victoria Seychelles cấp ngày 14/03/2016.

Địa chỉ trụ sở: No.24, Lesperance Complex, Providence Industrial Estate, Mahe, Seychelles.

Điện thoại: +852-23840332 ; Email: panabright1@gmail.com.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huang Sheng Che, sinh ngày 03/05/1977; quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan); hộ chiếu số: 308317255 cấp ngày 26/12/2013 tại Đài Loan; địa chỉ thường trú: Số 112, Linzi, Dounnan, Township, Yunlin County 630, Taiwan; chỗ ở hiện tại: Số 196 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam; chức vụ: Giám đốc.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

- Tên tổ chức kinh tế thực hiện dự án: Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam (Công ty) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Cộng hòa Seychelles (là quốc đảo nằm trong Ấn Độ Dương, thành viên của Liên minh Châu Phi). Công ty nguyên là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan (Trung Quốc).
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0200641307, đăng ký lần đầu ngày 11/6/2008. Ngành nghề kinh doanh: chuyên gia công và sản xuất các loại giày dép xuất khẩu;
- Trụ sở chính tại: Số 196 Hoàng Quốc Việt, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Ngày 20/7/2016, Công ty đã đăng ký thay đổi chủ sở hữu từ Công ty TNHH Kaiyang Shoes Co., Ltd (Đài Loan, Trung Quốc) sang Công ty TNHH Pana-Bright (Cộng hòa Seychelles). Người đại diện theo pháp luật hiện nay của Công ty là ông Huang Sheng Che, Tổng Giám đốc Công ty, sinh năm 1977, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 16, Lin-tzu Li, Tou-nan Town, Yunlin Hsien, Đài Loan, Trung Quốc.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: (0225)3841008     Email: sokhdt@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Nguyễn Thị Phương Mai     
- Chức danh: Chuyên viên
- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại
- Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng - Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Điện thoại: (0225)3841008     Email: mainguyen32@gmail.com
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Số lượt đọc: 432 Cập nhật lúc: 24/02/2020 11:12:00