Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An yêu cầu nhà đầu tư: Ông SUNGIL HWANG, ông HYUN SUK KIM liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 3231563207 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long  An Chứng nhận lần đầu ngày 27/10/2016 và chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 11/12/2018.

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô B13a, đường số 13, Khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam (thuê nhà xưởng của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long).

- Dự án đầu tư ngừng hoạt động từ thang 02 năm 2019.

2. Thông tin về nhà đầu tư

Nhà đầu tư thứ nhất: Ông SUNGIL HWANG, quốc tịch Hàn Quốc, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1973, hộ chiếu số M22655509 do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cấp ngày 14 tháng 6 năm 2016; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 94-17, Techno2-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34014, Hàn Quốc; nơi ở hiện nay: 202ho, 30, Hongdo-ro 114beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34428, Hàn Quốc. Điện thoại: +82-10-5405-3589; email: dyneeng@naver.com.

Nhà đầu tư thứ hai: Ông HYUN SUK KIM, quốc tịch Hàn Quốc, sinh ngày 08 tháng 01 năm 1965, hộ chiếu số M85663988 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 27 tháng 9 năm 2017; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 841, Yongso-ri, Yanggam-myeon, Hwaseong-si, Gyeongdi-do 18630, Hàn Quốc; nơi ở hiện nay: 113-1404, 80, Dongbaekjukjeon-daero 527beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16990, Hàn Quốc. Điện thoại: +82-31-352-6101; email: boil2001@hanmail.net.

3. Thông tin về nhà đầu tư và tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

            Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư: C ÔNG TY TNHH DYNE AND BOIL, mã số doanh nghiệp 1101834606 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 2016 và thay đổi lần thứ 7 ngày 24 tháng 10 năm 2017.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

- Địa chỉ cơ quan: Số 65B, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam.

- Điện thoại: +84 272 382 5466; email: khoahh@longan.gov.vn

5. Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ và tên:  Ông Huỳnh Hữu Khoa

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Quản lý Kế hoạch và Đầu tư

 - Địa chỉ: Số 65B, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Việt Nam.

- Điện thoại: +84 272 382 5466; email: khoahh@longan.gov.vn

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 270 Cập nhật lúc: 19/02/2020 14:34:00