Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng yêu cầu nhà đầu tư TITAN-TECH CO.,LTD (Hàn Quốc) liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về nhà đầu tư

Tên nhà đầu tư: TITAN-TECH CO.,LTD (Hàn Quốc)

Địa chỉ trụ sở chính: Gasan – dong (Gasan – dong, Adong), 211,205-28, Gasandigital l-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Hàn Quốc.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 211-88-57533 do Phòng thuế quận Gemcheon, Hàn Quốc cấp ngày 03/3/2014.

Đại diện theo pháp luật: Họ và tên: Ông Kim Min Su; chức danh: Chủ tịch; Quốc tịch: Hàn Quốc; Số hộ chiếu: M0551924 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 02/04/2012; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện tại: Bisan-dong, Gwanakhyundai APT 121-103,20 Hagui-ro, Dongan-gu, Anayang-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc.

2. Thông tin về dự án đầu tư

Tên dự án đầu tư: Nhà máy sn xut các loi túi, mũ, giy, khăn quàng, găng tay và các sn phm may mc khác bng vi gi da, polyester, nilon, vi bông, len dạ.

Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Mục tiêu quy mô dự án: Sản xuất các loại túi, mũ, giầy, khăn quàng, găng tay và các sản phẩm may mặc khác bằng vải giả da, polyester, nilon, vải bông, len dạ. Công suất: 2.000.000 sản phẩm/năm.

Vốn đầu tư thực hiện dự án: 2.500.000 USD trong đó vốn góp để thực hiện dự án là 1.300.000 USD, số vốn này được góp bằng tiền mặt và đã được góp đủ.

Thời hạn thực hiện dự án: 30 năm kể từ khi được cấp Giấy phép đầu tư số 1848/GP ngày 07/3/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án: Dự án hoạt động sau khi Giấy phép đầu tư số 1848/GP ngày 07/3/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực.

3. Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Tên doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn JHCOS Việt Nam

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng.

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất các loại túi, mũ, giầy, khăn quàng, găng tay và các sản phẩm may mặc khác bằng vải giả da, polyester, nilon, vải bông, len dạ.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp: 1.300.000 USD, số vốn này được góp bằng tiền mặt và đã được góp đủ.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Bà CHUNG YOUNG MI; chức danh: Tổng giám đốc; Quốc tịch: Hàn Quốc; Số hộ chiếu: M65852330, do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 15/6/2011; Hộ khẩu thường trú: Kangnam Maeul Jayeon-n 403-904 43 Gangnamdong-ro Giheng-gu Yongin-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Chỗ ở hiện tại: Th trn Trường Sơn, huyn An Lão, Hải Phòng.

4. Thông tin liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ cơ quan: Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225)3842307     Email: haiphongdpi@haiphong.gov.vn

Thông tin về người liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

- Họ tên: Hồ Thị Yến Ngọc      

- Chức danh: Chuyên viên

- Đơn vị công tác: Phòng Kinh tế đối ngoại

- Địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng - Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

- Điện thoại: (0225)3842307     Email: hothiyenngoc@haiphong.gov.vn.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 625 Cập nhật lúc: 26/05/2020 13:25:00