Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Minh Việt liên hệ để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như sau:

1. Thông tin về dự án đầu tư:

- Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư dây truyền tái chế đùn tạohạt nhựa PP, PE tại Khu công nghiệp Thụy Vân

          - Văn bảnchấp thuận đầu tư số 03/BQLKCN-ĐT ngày 04/01/2016 của Ban quản lý các Khu côngnghiệp Phú Thọ

          - Địa điểmthực hiện dự án: Lô B6, Khu công nghiệp Thuỵ Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố ViệtTrì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

          - Thời điểmngừng hoạt động dự án: tháng 1/2016

          - Lý do dựán ngừng hoạt động: nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo đăng ký.

          2. Thông tin về nhà đầu tư:

          - Têndoanh nghiệp: Công ty TNHH Minh Việt

          - Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2600407319.

- Ngày cấp lần đầu 20/11/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ1 ngày 03/11/2015.

            - Cơquan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ.

            - Địa chỉ trụ sở: Lô B6, khu côngnghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

            3.Thông tin về tổ chức kinh tế thực hiện dự án:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Minh Việt

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2600407319.

- Ngày cấp lần đầu 20/11/2007, chứng nhận thay đổi lần thứ1 ngày 03/11/2015.

- Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch vàĐầu tư Phú Thọ.

- Địa chỉ trụ sở: Lô B6, khu công nghiệp Thụy Vân, thànhphố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

4. Thông tinliên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

            - Tên cơ quan: Ban quản lý các Khu côngnghiệp Phú Thọ

            - Địachỉ: Số nhà 332, đường Nguyễn Tất Thành, xã Trung Vương, thành phố Việt Trì,tỉnh Phú Thọ.

            - Điệnthoại: 0210 3843 208             Email: quanlydautu.kcnpt@gmail.com

Thông tin vềngười liên hệ của Cơ quan đăng ký đầu tư:

            - Họtên: Hà Tất Lợi

            - Chứcdanh: Trưởng phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng

            - Đơn vịcông tác: Phòng Quản lý Đầu tư và Xây dựng - Ban quản lý các KCN Phú Thọ

   -Điện thoại: 0912577896         Email: loicnpt@gmail.com

Trong thời hạn90 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơquan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của dự án sẽ được giải quyếttheo quy định của pháp luật./.


Số lượt đọc: 400 Cập nhật lúc: 15/07/2020 09:26:00