Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Cùng với nhấn mạnh trên tại Cuộc họp Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài diễn ra tại Hà Nội vào ngày 23/7/2020; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh (Tổ trưởng Tổ công tác) cũng nêu bật những lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài sẵn có của Việt Nam.

Phát biểu trong Cuộc họp với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Tổ phó Thường trực Tổ Công tác) cùng các thành viên bao gồm lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công an, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phân tích những thành công trong việc cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng, cùng với những biện pháp phòng chống COVID-19 tích cực hiệu quả. Phó Thủ tướng cho rằng, đây là thời điểm thuận lợi cho Việt Nam để thu hút có chọn lọc dòng vốn đầu tư nước ngoài mới phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng nhận định cần nhận diện rõ, xử lý các thách thức khách quan và chủ quan trong hợp tác đầu tư nước ngoài và cần có những hành động và giải pháp đột phá kịp thời để thu hút dòng vốn.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Bộ, ngành thành viên Tổ công tác và các địa phương đã tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp cùng nhau trao đổi, phối hợp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các dự án có chất lượng vào Việt Nam.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổ công tác cần khẩn trương, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng giao, trong đó lưu ý việc thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài cần hướng tới có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chính đánh giá chủ yếu; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, cần đặc biệt coi trọng phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác của Việt Nam, có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển.

Tại Cuộc họp, Tổ công tác đã thống nhất kế hoạch triển khai công việc trong các tháng cuối năm 2020. Cụ thể, tập trung vào 03 nhóm hoạt động chính: (1) xúc tiến đầu tư; (2) tham mưu đề xuất chính sách; (3) truyền thông và quảng bá hình ảnh đất nước và môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Trước đó vào ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 850/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng. Tổ phó thường trực là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó.

       Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Nhóm giúp việc, của Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài.

Cục ĐTNN


Số lượt đọc: 5848 Cập nhật lúc: 24/07/2020 14:22:00