Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-ĐTNN ngày 08 tháng 09 năm 2020 của Cục Đầu tư nước ngoài về việc thành lập Ban Thanh lý tài sản công.

Ban Thanh lý tài sản công Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá 02 xe ô tô như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản thẩm định:

- Tên đơn vị: Ban Thanh lý tài sản công Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng của tài sản thẩm định:

02 xe ô tô đã hết khấu hao sử dụng gồm:

STT

Chủng loại xe

Số lượng (chiếc)

Biển kiểm soát

Năm sản xuất

Năm sử dụng

Số km đã đi

Giá trị theo sổ sách

Ghi chú

Nguyên giá

Giá trị còn lại

 

Tổng cộng

2

 

 

 

 

913.208.500

0

 

1

Mazda

1

31A-6156

2003

2003

221.213

441.208.500

0

Sử dụng 17 năm (xe tại Hà Nội)

2

Toyota Corolla

1

31A-4461

1999

2000

229.049

472.000.000

0

Sử dụng 20 năm (xe tại Tp. Hồ Chí Minh)

 

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá:

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá:

Là tổ chức thẩm định giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Bộ Tài chính, có đầy đủ bản sao chứng chỉ thẩm định giá, có tối thiểu 02 hợp đồng thẩm định giá.

- Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực;

- Thù lao dịch vụ, chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

        Trên cơ sở 03 tiêu chí làm cơ sở để xét chọn những đơn vị đáp ứng yêu cầu và có chi phí thù lao thấp nhất.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (Trong giờ hành chính); hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện, hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện trước 17h của ngày kết thúc thông báo.

- Địa điểm nộp hồ sơ:

  + Văn phòng Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  + Trụ sở: 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, TP Hà Nội;

  + Phòng 107 nhà E;

  + Điện thoại: 080 48463.

- Quy cách hồ sơ: 01 bản chính, hoặc bản sao có chứng thực được để trong phong bì có dán niêm phong.

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (Chú ý không hoàn trả hồ sơ).

Ban Thanh lý tài sản công Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các tổ chức thẩm định giá quan tâm đăng ký tham gia./.
Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số lượt đọc: 6539 Cập nhật lúc: 11/09/2020 08:32:00