Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Quý Hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự Hội nghị giới thiệu những điểm mới của Luật Đầu tư số 61 (phần về đầu tư ra nước ngoài) và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan soạn thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài thay thế Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện Quý Hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự Hội nghị giới thiệu những điểm mới của Luật Đầu tư số 61 (phần về đầu tư ra nước ngoài) và lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định về đầu tư ra nước ngoài:

Thời gian: 14h00, ngày 05/10/2020 (Thứ Hai).

Chủ trì: Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Địa điểm: Phòng họp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

Dự thảo Nghị định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ www.mpi.gov.vn (mục Góp ý dự thảo).

Trân trọng kính mời./.

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, ĐT: 024.37343756.


Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số lượt đọc: 3937 Cập nhật lúc: 30/09/2020 08:26:00