Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Cục Đầu tư nước ngoài được giao chủ trì soạn thảo Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam thay thế Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015.

Để triển khai xây dựng Thông tư, căn cứ ý kiến đề xuất của các địa phương và các nội dung mới của Luật Đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài đã dự thảo Thông tư và đăng tải tại đường link: https://bit.ly/2HYSNQj. Để hoàn thiện dự thảo, Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các địa phương khu vực phía Nam như sau:

Thời gian: 8h30, ngày 12 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Đông Du, địa chỉ 41- 47 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Đầu tư nước ngoài trân trọng kính mời Quý cơ quan cử đại diện tham gia hội thảo nêu trên. Đề nghị đại biểu đăng ký trước ngày 06 tháng 11 năm 2020. Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Hà Phương (Tel: 080.48087; Email: haphuongmpi@gmail.com).

Cục Đầu tư nước ngoài trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan


Số lượt đọc: 2196 Cập nhật lúc: 04/11/2020 08:39:00