Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Lãnh đạo Cục

STT

Họ Tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Đỗ Nhất Hoàng

Cục trưởng

48955

2

Vũ Văn Chung

Phó Cục trưởng

44725

3

Lê Thị Hải Vân

Phó Cục trưởng

48340

4

Đỗ Văn Sử

Phó Cục trưởng

37343765

 

Văn phòng Cục

STT

Họ Tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Phạm Thanh Bình

Chánh Văn phòng

48463

2

Đỗ Cao Nguyên

Phó Chánh Văn phòng

48463

3

Nguyễn Thị Xuân

Kế toán trưởng

37343764

4

Nguyễn Thu Hiền

Kế toán

37343764

5

Vũ Mạnh Thắng

Chuyên viên

48463

6

Phạm Thị Quyên

Nhân viên

48461

7

Trần Gia Ngọc

Lái xe

48461

 

Phòng Tổng hợp và Thông tin

STT

Họ Tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Nguyễn Việt Cường

Phó Trưởng phòng

48087

2

Vũ Hải Hà

Phó Trưởng phòng

48087

3

Nguyễn Hà Phương

Chuyên viên

48087

4

Đặng Thị Nhung

Chuyên viên

48973

5

Nguyễn Hoàng Dương

Chuyên viên

48973

6

Phạm Anh Thư

Nhân viên

37343767

7

Nguyễn Bích Khánh

Nhân viên

37343767

 

Phòng Đầu tư ra nước ngoài

STT

Họ Tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Lê Thị Nguyệt Ánh

Trưởng phòng

37343758

2

Nguyễn Xuân Vĩnh

Phó Trưởng phòng

37343758

3

Phạm Mạnh Hùng

Chuyên viên

37343756

4

Nguyễn Sỹ Hiệp

Chuyên viên

37343756

5

Nguyễn Thị Phương Hạnh

Chuyên viên

37343756

6

Đào Diễm Hằng

Chuyên viên

37343758

 

Phòng Đầu tư nước ngoài

STT

Họ Tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Dương Thị Vĩnh Hà

Trưởng phòng

37343760

2

Nguyễn Đức Anh

Phó Trưởng phòng

37343760

3

Bùi Thị Thùy Dung

Chuyên viên

37343760

4

Nguyễn Đức Nam

Chuyên viên

37343761

5

Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

37343761

6

Vũ Xuân Hương

Chuyên viên

37343760

7

Hồ Quốc Anh

Chuyên viên

37343760

8

Tống Đức Long

Chuyên viên

37343760

 

Phòng Xúc tiến đầu tư

STT

Họ Tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Hoàng Thanh Tâm

Trưởng phòng

37343766

2

Thái Thu Phương

Phó Trưởng phòng

 

3

Nguyễn Nguyên Dũng

Phó Trưởng phòng

37343763

4

Phạm Việt Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

5

Lê Quang Tuấn

Chuyên viên

 

6

Vũ Nhật Hà

Chuyên viên

37343766

7

Nguyễn Quang Vinh

Chuyên viên chính

37343759

8

Lê Hồng Thái

Chuyên viên

37343759

9

Trần Mai Lâm

Chuyên viên

37343759

10

Phan Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên