Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

STT

Họ tên

Chức vụ

ĐTCQ

1

Đỗ Nhất Hoàng

Cục trưởng

48955

2

Nguyễn Bá Cường

Phó Cục trưởng

48340

3

Nguyễn Nội

Phó Cục trưởng

3.7343.765

4

Đặng Xuân Quang

Phó Cục trưởng

3.7343.767

5

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Cục trưởng

44357

6

Vũ Văn Chung

Phó Cục trưởng

44725

Văn phòng Cục

1

Phạm Thanh Bình

Chánh Văn phòng

48463

2

Cao Thị Tần

Phó Văn phòng

3.7343.764

3

Vũ Cao Nguyên

Phó Văn phòng

48461

5

Hoàng Quốc Phúng

Chuyên viên

48461

6

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Chuyên viên

48461

7

Nguyễn Minh Hà

Chuyên viên

3.7343.764

8

Tăng Việt Đức

Chuyên viên

48120

9

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

48461

Phòng Tổng hợp và Thông tin

1

Nguyễn Việt Cường

Phó phòng phụ trách

48087

2

Dương Vĩnh Hà

Phó phòng

48973

4

Đặng Thị Nhung

Chuyên viên

48973

5

Phạm Anh Thư

Chuyên viên

48973

6

Nguyễn Hà Phương

Chuyên viên

48050

7

Vũ Văn Nam

Chuyên viên

48087

Phòng Đầu tư ra nước ngoài

1

Phạm Mạnh Hùng

Trưởng phòng

3.7343.756

2

Đoàn Văn Nghị

Phó phòng

3.7343.758

3

Nguyễn Sỹ Hiệp

Chuyên viên

3.7343.758

4

Đinh Đức Mạnh

Chuyên viên

3.7343.758

5

Nguyễn Thị Phương Hạnh

Chuyên viên

3.7343.758

Phòng đầu tư nước ngoài

1

Đỗ Văn Sử

Trưởng phòng

37.343.761

2

Đậu Thị Bích Thủy

Phó phòng

3.7343.760

3

Nguyễn Ngọc Huy

Phó phòng

3.7343.762

4

Lê Thị Xuân Vinh

Chuyên viên

3.7343.761

5

Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

3.7343.761

6

Dương Văn Hùng

Chuyên viên

3.7343.762

7

Trương Minh

Chuyên viên

3.7343.762

8

Bùi Thị Thùy Dung

Chuyên viên

3.7343.762

Phòng Chính sách

1

Trần Thảo Hạnh

Trưởng phòng

3.7343.753

2

Lê Thị Nguyệt Ánh

Phó phòng

48431

3

Vũ Xuân Hương

Chuyên viên

48431

4

Hoàng Thanh Tâm

Chuyên viên

48431

5

Nguyễn Văn Vĩnh

Chuyên viên

3.7343.753

6

Phan Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

48431

7

Hồ Quốc Anh

Chuyên viên

48431

Phòng Xúc tiến đầu tư

1

Lê Minh Hiền

Trưởng phòng

3.734.3759

2

Nguyễn Nguyên Dũng

Phó phòng

3.734.3759

3

Thái Thu Phương

Phó phòng

3.7343.763

4

Nguyễn Quang Vinh

Chuyên viên

3.7343.763

5

Lê Quang Tuấn

Chuyên viên

3.7343.763

6

Nguyễn Đức Anh

Chuyên viên

3.734.3759

7

Vũ Nhật Hà

Chuyên viên

3.734.3759

8

Phạm Việt Tuấn

Chuyên viên

3.734.3759

9

Trần Thùy Linh

Chuyên viên

3.734.3759

10

Bùi Thị Thùy Linh

Chuyên viên

3.734.3759

11

Đặng Ngọc Sơn

Chuyên viên

3.734.3759

12

Nguyễn Quốc Khánh

Chuyên viên

3.7343.763